Scroll to top

Termeni și condiții SOFTWARE

Aceste Condiții software („Condițiile”) se vor aplica în plus față de Condițiile generale SKIDATA. În caz de conflict între aceste Condiții și Condițiile Generale, aceste Condiții vor prevala.

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentelor condiții este acordat de licențe pentru software. Software-ul este specificat în detalii în foaia de informații a PARKING EXPERTS care descrie funcții software și cerințele de sistem („Foaie informativă”).
1.2. Aceste condiții, în versiunea curentă, se aplică actualizărilor (update) curente si viitoare, upgrade-uri de versiune, suplimentări și servicii de asistență actuale și viitoare.
1.3. Domeniul de aplicare al contractului nu include livrarea de module, programe de completare, sesiuni de instruire, dezvoltare ulterioară individuală a software-ului, ajustarea aplicațiilor, instalarea software-ului, configurarea software-ului sau back-up a datelor, cu excepția cazului în care este convenit în mod expres.
1.4. Dacă software-ul terților este inclus în domeniul de aplicare al contractului, termenii de licență ai furnizorului terț vor fi, de asemenea, componentă a contractului și vor fi respectați de către Cumpărător.

2. Licență

2.1. Există două tipuri de licențe: cumpărarea licenței și închirierea licențelor (fiecare dintre tipurile de licențe denumite în mod obișnuit „licență”). Licența aplicabilă acordată principalului este specificată în contract. Cu excepția cazului în care se convine altfel, se aplică dispozițiile speciale pentru achiziționarea licenței.
2.2. Achiziționarea licenței: Cumpărătorului i se acordă un drept neexclusiv, netransferabil, nesublicențial și limitat de a utiliza software-ul nelimitat în timp.
2.3. Închiriere licență: Cumpărătorului i se acordă un drept neexclusiv, netransferabil, nesublicențial, de a utiliza software-ul limitat la durata contractului.
2.4. Software-ul poate fi utilizat numai în scopul contractului și în legătură cu soluția specificată contractual. Orice altă utilizare a software-ului, în special în legătură cu produse de la terți, necesită consimțământul explicit al PARKING EXPERTS.
2.5. Licența dă dreptul Cumpărătorului să instaleze, să încarce și să utilizeze software-ul pe un singur dispozitiv pentru activitățile sale comerciale curente în modul descris la PARKING EXPERTS și să securizeze o copie de rezervă destinată exclusiv scopurilor de backup și arhivare. Cumpărătorul va achiziționa un număr suficient de licențe corespunzător numărului de dispozitive. Software-ul poate fi utilizat numai cu produse și sisteme compatibile PARKING EXPERTS.
2.6. Chiar dacă software-ul este pus la dispoziția directorului pe un CD sau orice alt suport de date fizice, PARKING EXPERTS sau furnizorul PARKING EXPERTS va rămâne proprietarul software-ului și al tuturor mărcilor comerciale, drepturilor de autor, brevetelor, secretelor comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală aferente acestora. Codul sursă nu va face parte din contract.

3. Taxa de licență

3.1. Pentru acordarea licenței, PARKING EXPERTS primește de la Cumpărător o taxă de licență unică (cumpărarea licenței) sau o taxă de licență recurentă (închiriere licență). Valoarea taxei de licență este convenită în contract.
3.2. Achiziționarea licenței: taxa de licență se datorează la încheierea contractului.
3.3. Închiriere licență: dacă nu se convine altfel în scris, o taxă de licență recurentă înseamnă o taxă anuală, lunară sau bazată pe un anume tip de tranzacție care trebuie plătită în avans. Dacă Perioada inițială (conform 8.2.) este mai mică de șase (6) luni, taxa de licență pentru Perioada inițială este redusă cu 50 la sută. Taxa de licență pentru perioada inițială se datorează la încheierea contractului. Taxa de licență pentru următorii ani contractuali se datorează în a cincea zi lucrătoare a fiecărui nou an contractual. În plus față de o ajustare a indexului, PARKING EXPERTS va avea, de asemenea, dreptul de a efectua o ajustare anuală adecvată a taxei de licență recurente.

4. Responsabilitățile directorului

4.1. PARKING EXPERTS și persoanele autorizate de PARKING EXPERTS vor avea dreptul să efectueze un audit examinând sistemele, computerele, înregistrările și înregistrările contabile ale directorului în timpul orelor normale de lucru, în măsura în care acestea sunt conectate la software-ul furnizat în temeiul contractului. Dacă un astfel de audit relevă faptul că numărul de dispozitive depășește numărul de licențe, directorul va plăti cu promptitudine taxa de licență pentru toate dispozitivele suplimentare. În cazul închirierii licenței, directorul va plăti, de asemenea, taxa de licență pentru utilizarea software-ului în trecut. În cazul în care directorul nu poate dovedi un început al utilizării efective în anul contractual curent, se va percepe taxa de licență pentru un an contractual din trecut, precum și pentru anul contractual curent.
4.2. În măsura în care Cumpărătorului i se permite să facă schimb de hardware, Cumpărătorul se angajează să elimine complet și iremediabil software-ul din echipamentul schimbat și să furnizeze dovezi pentru o astfel de eliminare.
4.3. Fără consimțământul scris al PARKING EXPERTS, Cumpărătorul nu trebuie să permită el însuși sau să permită niciunei terțe părți: (b) să modifice, să adapteze, să traducă sau să creeze lucrări derivate pe baza software-ului, a materialelor scrise care însoțesc software-ul sau a oricărei părți a acestuia; (c) combina software-ul cu orice tip de software open-source; (d) elimină sau manipulează notificările privind drepturile de autor și alte semne de pe copiile software-ului; (e) să utilizeze sau să permită utilizarea software-ului pentru a furniza servicii pentru terți; sau (f) face sau folosește orice copie a software-ului, chiar dacă software-ul a fost fuzionat sau inclus cu alt software sau cu orice material însoțitor în orice alt scop decât cel prevăzut în aceste Condiții. Dacă Cumpărătorul creează o copie de rezervă în conformitate cu aceste condiții, Cumpărătorul va include toate notificările privind drepturile de autor și / sau notificările de proprietate care sunt atașate sau care apar în copia originală.
4.4. Utilizarea software-ului poate necesita componente terțe și / sau alte cerințe de sistem pentru a funcționa corect. Cerințele corespunzătoare sunt descrise în documentația pentru produsul respectiv. Aceste componente terțe pot fi completate sau modificate de PARKING EXPERTS la propria sa discreție. În general, directorul este responsabil pentru obținerea, instalarea, întreținerea și operarea oricăror componente terțe. Pentru componentele terților se pot aplica acorduri suplimentare, care vor fi respectate de către Cumpărător. Utilizarea componentelor terților este pe riscul Cumpărătorului. PARKING EXPERTS nu va fi responsabilă pentru daunele sau pierderile cauzate de componentele terților. Toate costurile și comisioanele pentru componentele terților vor fi suportate de către Cumpărător în plus.

5. Întreținere, actualizări (update) și actualizări de versiune (upgrade)

5.1. Actualizările de software, pachetele de service, remedierile rapide și patch-urile (colectiv, „Actualizări”) pot fi furnizate Cumpărătorului, deoarece acestea sunt disponibile pentru a respecta legile, reglementările și / sau cerințele de compatibilitate aplicabile, inclusiv, dar nu limitat la securitate și standarde operaționale elaborate de ISO sau PCI Security Standards Council LLC.
5.2. În plus, actualizările de software, inclusiv versiunile noi sau versiunile de software (colectiv, „Actualizări”) pot fi furnizate directorului, deoarece acestea sunt disponibile. 5.3. Cumpărătorul recunoaște și acceptă faptul că PARKING EXPERTS, utilizând software pentru descărcarea automată a software-ului („Implementarea automată a software-ului” sau „ASD”), poate descărca software-ul pentru îmbunătățirea calității sistemului de pe un server PARKING EXPERTS central în sistemul Principal prin intermediul unei conexiuni sigure și preinstala local. Pentru a finaliza instalarea software-ului, clientul are posibilitatea de a finaliza instalarea automat sau manual.
5.4. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu planificarea respectivă a lansării, este posibil ca versiunile mai vechi ale software-ului să nu mai fie acceptate după expirarea unei anumite perioade.
5.5. PARKING EXPERTS nu este obligat să furnizeze actualizări și / sau actualizări. Costurile pentru instalarea actualizărilor și actualizărilor vor fi suportate de Cumpărător și nu sunt incluse în taxa de licență. Actualizările update și actualizările upgrade pot modifica cerințele de sistem și poate fi necesară instalarea sau reinstalarea actualizărilor / actualizărilor precedente, a componentelor terților și a hardware-ului suplimentar sau modificat. Costurile respective vor fi suportate de Cumpărător și nu sunt incluse în taxa de licență. Nici o prevedere a acestor condiții nu obligă Cumpărătorul să instaleze actualizări sau upgrade-uri, dar PARKING EXPERTS recomandă instalarea imediată a acestora. În cazul neinstalării actualizărilor sau actualizărilor oferite, acest lucru ar putea pune în pericol securitatea și operabilitatea software-ului și a sistemelor conexe și chiar să încalce licențele sau legile terților; toate consecințele neinstalării sunt pe singurul risc al Cumpărătorului. Reclamațiile de garanție / garanție cu privire la sistemele legate de software vor deveni automat nule. Directorul recunoaște și este de acord că PARKING EXPERTS nu va fi niciodată răspunzător pentru daunele rezultate din neinstalarea actualizărilor și actualizărilor.
5.6. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru efectuarea unei copii de rezervă a fișierelor și datelor înainte de instalarea actualizărilor update și actualizărilor upgrade. Prin urmare, PARKING EXPERTS nu este responsabilă pentru fișierele, informațiile sau datele pierdute și daunele aferente. Acest lucru se aplică și pierderilor sau daunelor cauzate de neglijență din partea PARKING EXPERTS. Cumpărătorul renunță la toate pretențiile și drepturile în acest sens.
5.7. Cumpărătorul recunoaște și acceptă faptul că PARKING EXPERTS folosește software („Connected Asset Management” sau „CAM”) în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, care colectează date de sistem – cum ar fi, dar fără a se limita la, topologie, versiune hardware și software și numere de serie , starea software-ului, ora instalării – de la Cumpărător. Procedând astfel, nu vor fi prelucrate date cu caracter personal în sensul art. 4 alin. 1 din Regulamentul 2016/679 / UE (GDPR).
5.8. Achiziționarea licenței: Actualizările update sunt incluse în sfera contractului. Upgrade-urile nu sunt incluse în domeniul de aplicare al Contractului și pot fi achiziționate de către Cumpărător în baza unui contract separat.
5.9. Închiriere licență: Actualizările update și actualizările upgrade sunt incluse în domeniul de aplicare al contractului.

6. Garanție

6.1. Software-ul este furnizat „așa cum este”. Este exclusă orice adecvare pentru un alt scop decât cel convenit în mod expres și o garanție care poate fi asociată cu acesta.
6.2. Garanția se aplică numai faptului că software-ul are funcționalitățile și caracteristicile descrise în descrierea produsului, cu condiția ca cerințele de sistem să fie îndeplinite. Perioada de garanție va fi de 6 (șase) luni și va începe la momentul livrării.
6.3. Din punct de vedere tehnic, este imposibil să se producă software care nu prezintă niciun defect. Cumpărătorul cunoaște și acceptă acest risc. Defectele minore care nu afectează funcțiile esențiale ale software-ului, prin urmare, nu trebuie corectate în cadrul garanției.
6.4. PARKING EXPERTS își îndeplinește obligația de garanție într-o perioadă rezonabilă de timp, la propria sa discreție, fie prin rectificare sau o livrare înlocuitoare a software-ului defect, fie prin acordarea unei reduceri de preț, excluzând astfel alte reclamații suplimentare. Pentru reparațiile în garanție la sediul Cumpărătorului, Cumpărătorul va pune gratuit la dispoziția PARKING EXPERTS resursele și angajații proprii, conform cerințelor PARKING EXPERTS.
6.5. Defectele care nu intră în responsabilitatea PARKING EXPERTS sunt excluse din garanție. Acest lucru se va aplica în special defectelor de materiale sau software furnizate de Cumpărător. Garanția expiră în cazul în care Cumpărătorul sau orice terță parte produce modificări ale software-ului care nu sunt autorizate în scris de PARKING EXPERTS. Cumpărătorul va avea dreptul să facă reclamații în garanție numai după plata integrală a prețului convenit. În plus, orice garanție va fi exclusă în caz de daune cauzate de acte terțe, descărcări atmosferice, rețele instabile și influențe chimice sau forță majoră.

7. Limitarea răspunderii

7.1. În cea mai mare măsură permisă de lege, se aplică următoarele: În cazul în care PARKING EXPERTS (a) încalcă aceste Condiții; (b) încalcă orice condiție de garanție; (c) nu îndeplinește obligațiile în conformitate cu aceste Condiții; sau (d) săvârșește în alt mod o acțiune greșită, indiferent dacă este direct sau indirect legat de aceste Condiții, răspunderea exclusivă a PARKING EXPERTS va fi limitată la valoarea taxei de licență plătite în cadrul Contractului în ultimul an contractual. Cumpărătorul este obligat să atenueze daunele care se află sub controlul său direct sau indirect. Dacă software-ul a fost livrat Cumpărătorului în cadrul Uniunii Europene, limitările de responsabilitate menționate mai sus nu se vor aplica daunelor cauzate de neglijență gravă sau abateri intenționate sau daune cauzate corpului, vieții sau sănătății. În măsura în care o astfel de limitare a răspunderii este permisă de legea aplicabilă, PARKING EXPERTS nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune indirecte (inclusiv, dar fără a se limita la, profiturile pierdute).
7.2. Software terță parte: Modelele de licențiere pentru software terță parte pot fi modificate periodic de producătorii de software terță parte, în timp ce nevoia reală pentru numărul și tipul corespunzător de licențe depinde de întregul mediu IT, nu numai de sistemul furnizat de PARKING EXPERTS. Prin urmare, astfel de licențe terță parte furnizate împreună cu produsele PARKING EXPERTS sunt doar prin recomandare fără caracter obligatoriu. Distribuitorul/Cumpărătorul își informează clientul pentru a verifica numărul și caracterul adecvat al tipului de licențe software terțe necesare. Cumpărătorul acceptă și confirmă faptul că PARKING EXPERTS exclude orice răspundere sau garanție cu privire la recomandarea sa și furnizarea de licențe software de la terți. În general, Cumpărătorul acceptă și confirmă că răspunderea PARKING EXPERTS în ceea ce privește software-ul terților va fi întotdeauna limitată de suma și / sau acțiunea pe care furnizorul respectiv de software a plătit-o și / sau a furnizat-o către PARKING EXPERTS.

8. Durata licenței

8.1. Achiziționarea licenței: dreptul de utilizare este nelimitat în timp și va începe după plata integrală a taxei de licență și livrarea software-ului.
8.2. Închiriere licență: A. Dreptul de utilizare este limitat în timp, cu o perioadă inițială care începe cu executarea contractului până la data de 31 decembrie („Perioada inițială”). După perioada inițială, contractul se prelungește automat cu alte perioade de un an (ianuarie-decembrie), cu condiția ca taxa de licență să fie plătită în timp util. B. La încetarea contractului, directorul (a) încetează imediat utilizarea software-ului; (b) să distrugă sau să returneze în mod iremediabil către PARKING EXPERTS toate copiile software-ului, inclusiv toate copiile de rezervă, în orice formă există; și (c) confirmă către PARKING EXPERTS în termen de zece (10) zile în scris că toate exemplarele au fost returnate sau distruse. După încheierea contractului, PARKING EXPERTS și persoanele autorizate de PARKING EXPERTS vor avea dreptul să verifice respectarea acestei obligații în timpul programului normal de lucru.
8.3. În cazul unei încălcări semnificative a contractului de către o parte, cealaltă parte are dreptul să rezilieze contractul cu efect imediat, printr-o declarație scrisă, cu condiția ca părții care a încălcat să-i fi fost solicitată în scris să remedieze încălcarea în termen de 30 (treizeci) de zile, în care încălcarea contractului trebuie descrisă în mod specific și cu condiția ca partea care încalcă să nu remedieze o astfel de încălcare materială. Neplata taxei de licență este considerată o încălcare semnificativă a contractului.
8.4. Orice rambursare a taxelor de licență deja plătite sau orice ajustare a taxelor de licență datorate în caz de reziliere este exclusă.