Scroll to top

Termeni și condiții HARDWARE

Aceste condiții hardware se vor aplica în plus față de condițiile generale PARKING EXPERTS. În cazul oricărui conflict între aceste condiții hardware și condițiile generale, aceste condiții hardware vor prevala.

1. Obiectul contractului
Cumpărătorul va cumpăra de la PARKING EXPERTS și PARKING EXPERTS va vinde Cumpărătorului un sistem hardware în conformitate cu descrierea, caracteristicile și compoziția descrise în anexa la prezentul contract.

2. Prețuri
Valoarea prețului de achiziție este stipulată în anexă, inclusiv oferta.

3. Livrarea și termenul de livrare
Datele pentru livrări, servicii și punere în funcțiune, dacă există, sunt stipulate în graficul de execuție cuprins în anexă. PARKING EXPERTS va avea dreptul să efectueze livrări parțiale la o dată anterioară. Pentru a respecta convenția referitoare la datele de implementare Cumpărătorul trebuie să fie numească o persoană responsabilă pentru proiect și să informeze PARKING EXPERTS cu privire la numele persoanei și etapele planificate ale proiectului trebuie efectuate în conformitate cu graficul de execuție. Ulterior acestor pași, graficul de execuție poate fi acceptat de PARKING EXPERTS.

4. Condiții prealabile pentru punerea în funcțiune
Cumpărătorul trebuie, pe propriul risc și cheltuială, să se asigure că orice condiții prealabile pentru punerea în funcțiune și montarea articolului achiziționat este îndeplinită în măsura în care o astfel de performanță nu este inclusă în obiectul contractului. Astfel de condiții prealabile includ, dar nu se limitează la: lucrări de fundație, inclusiv instrumente de montare care trebuie furnizate, țeavă și cablaje care funcționează între dispozitivele individuale în conformitate cu specificațiile PARKING EXPERTS, configurarea surselor de alimentare și montarea dispozitivelor în locurile desemnate, configurarea și întreținerea sursei de alimentare și tensiune în conformitate cu standardele aplicabile și ale unei conexiuni la internet în bandă largă.

5. Punerea în funcțiune
PARKING EXPERTS se va asigura că obiectul contractului este pus în funcțiune la data (datele) convenite, cu condiția ca Cumpărătorul să adere la datele pentru îndeplinirea condițiilor prealabile de punere în funcțiune și montare și efectueze toate plățile parțiale convenite integral și în timp util. Punerea în funcțiune a obiectului contractului de către PARKING EXPERTS în numele Cumpărătorului sau, în orice caz, punerea în funcțiune a obiectului contractului în scopul prevăzut de către Cumpărătorul (utilizare comercială) se consideră livrare / acceptare formală a termenilor de livrare și service ale PARKING EXPERTS. Defectele imateriale nu dau dreptul Cumpărătorului să refuze acceptarea. Obligațiile de garanție ale PARKING EXPERTS, dacă există, va rămâne neafectate prin aceasta.

6. INSTRUIRE
Dacă instruirea este convenită de părți, PARKING EXPERTS va efectua sesiuni de instruire pentru angajații directorului în ceea ce privește funcționarea, depanarea și întreținerea obiectului contractului în modul și domeniul de aplicare descris in anexa.

7. DISPOZIȚII SPECIALE: GARANȚIE
Perioada de garanție este de 12 (doisprezece) luni pentru hardware-ul nou și de 6 (șase) luni pentru hardware-ul folosit și va începe la momentul livrării. Cumpărătorul trebuie să anunțe orice defecte, inclusiv lipsa componentelor negarantate imediat și în scris.

8. DISPOZIȚII SPECIALE: RĂSPUNDERE
Sub rezerva vătămărilor corporale imputabile și a oricăror daune în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse pentru orice motiv legal, PARKING EXPERTS va fi răspunzătoare numai pentru orice daune cauzate de PARKING EXPERTS prin neglijență gravă sau intenție până la valoarea prețului net de achiziție al obiectului contractului, totuși, nu mai mult de 50.000,00 EUR (în cuvinte: cincizeci de mii de euro).

9. PRODUSE DE LA TERȚI
În măsura în care Cumpărătorul dorește să obțină – pe lângă livrările și serviciile PARKING EXPERTS – produse compatibile sau servicii și accesorii realizate de alți producători sau furnizori și le utilizează în locul produselor sau serviciilor inițiale propuse de PARKING EXPERTS, Cumpărătorul va fi singurul responsabil pentru verificarea și selectarea acestor produse terțe. În astfel de cazuri, PARKING EXPERTS nu își asumă nicio răspundere, în special nici o răspundere pentru defectele de calitate și / sau adecvarea tehnică a acestor produse.